Naar aanleiding van een verzoek aan onze heemkundevereniging hebben Linda en Lynne een week doorgebracht in Sprang-Capelle in de B&B de Hooge Hoeve. Op maandag 19 en dinsdag 20 juni zijn ze namens de heemkundevereniging ontvangen en rondgeleid.


Linda is de dochter van Trooper Herrick Hugh McKinnon, tank chauffeur en monteur. Hij diende bij het SAR, het South Alberta Regiment van het Canadese leger en was van 25 januari t/m 31 januari 1945 tijdens de Operatie Elephant actief op Kapelsche Veer.
Op maandag woonden Linda en Lynne een optreden bij van shantykoor ‘De Golfbrekers’ in de Kapel van de Vossenberg in Kaatsheuvel. Maandagavond brachten ze een bezoek aan Kerkstraat 99 Sprang-Capelle, de voormalige woning van dokter Winkelman, waar Herrick McKinnon destijds ingekwartierd was. Ze werden gastvrij ontvangen door de huidige bewoners, die er nog maar korte tijd woonachtig waren.
Dinsdagochtend waren ze in ‘Ons Heem’ waar ze het originele dagboek van haar vader uit 1945 overhandigde aan onze voorzitter, die ze daarna uitgebreid informeerde over onze heemkundevereniging.
Woensdagmiddag zijn ze rondgeleid langs de plaatsen waar Herrick tijdens de oorlog actief was.
Ze waren enthousiast en onder de indruk van de ontvangst. Donderdag vertrekken ze weer naar Canada.

 Lynne Anton van der Galiën en Linda

Lynne, Anton van der Galiën en Linda 

 origineel dagboek van Herrick McKinnon uit 1945

Origineel dagboek van
Herrick McKinnon uit 1945

 voorzitter Wim Konings en Linda dochter van Herrick Hugh McKinnon

Voorzitter Wim Konings en Linda dochter
van Herrick Hugh McKinnon

Visit Linda and Lynne Following a request to our local history association, Linda and Lynne spent a week in Sprang-Capelle in B&B de Hooge Hoeve. On Monday 19 and Tuesday 20 June they were received and shown around on behalf of the local history association. Linda is the daughter of Trooper Herrick Hugh McKinnon, tank driver and mechanic. He served with the SAR, the South Alberta Regiment of the Canadian Army and was active on Kapelsche Veer from 25 January to 31 January 1945 during Operation Elephant. On Monday, Linda and Lynne attended a performance by shanty choir 'De Golfbrekers' in the Kapel van de Vossenberg in Kaatsheuvel. On Monday evening they visited Kerkstraat 99 Sprang-Capelle, the former home of doctor Winkelman, where Herrick McKinnon was billeted at the time. They were hospitably received by the current residents, who had only lived there for a short time. On Tuesday morning they were in 'Ons Heem' where she handed over her father's original diary from 1945 to our chairman, who then informed them extensively about our local history association. On Wednesday afternoon they were shown around the places where Herrick was active during the war. They were enthusiastic and impressed with the reception. They leave for Canada on Thursday.