Op donderdag 23 november 2023 verzorgde HKK Op ’t Goede Spoor te Waspik in samenwerking met de “Stichting Langstraats Dialect in Woord en Beeld”

een bijzondere avond over dialect en in het bijzonder het Langstraat-dialect. Deze avond werd gehouden in het Dialectcafé van Sociaal Cultureel Centrum den Bolder.
De dialect groep van de Heemkunde- vereniging Sprang Capelle heeft hier ook haar bijdrage aan geleverd getuige het optreden van Henny Rijkers die op humoristische wijze de aanwezigen het belang van ons dialect duidelijk maakte.
Dit is een mooi voorbeeld waarop ons immaterieel erfgoed bewaard kan blijven.