De geregisseerde samenvoeging van ’s Grevelduin-Capelle, Vrijhoeve-Capelle en Sprang per 1 januari 1923 door de rijksoverheid

In het kader van het bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage van de rijksoverheid wordt voorgesteld de kleine gemeenten van 3000 inwoners en kleiner samen te voegen met dergelijke buurgemeenten.

U van harte welkom om Ons Heem te bezoeken op donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur en de expositie te bekijken, maar ook voor andere vragen kunt U dan terecht.

De provinciale overheden worden verzocht dit beleid ten uitvoer te brengen. Naar aanleiding hiervan wordt ook een verzoek hiervoor ingediend door de Provinciale Staten van Noord-Brabant bij de gemeenten ’s Grevelduin-Capelle, Vrijhoeve-Capelle en Sprang. Hoe dit proces verliep wordt weergegeven op de hiervoor ingerichte expositie bij de Heemkundevereniging Sprang-Capelle in “Ons Heem” aan de Julianalaan 5 te Sprang-Capelle.
Inmiddels ruim 100 jaar geleden werden de dorpskernen 's Grevelduin –Capelle, Vrijhoeve-Capelle en Sprang samengevoegd tijdens een gemeentelijke herindeling tot de gemeente Sprang-Capelle.
Het beeld zoals dat zich 100 jaar geleden heeft voltrokken is een verhaal van de Heemkundevereniging door Piet Pruijssers samengevat in de uitgave van het periodiek “Bruggeske” en met de expositie wordt het in beeld gebracht. De expositie die tot stand gekomen is door de vrijwilligers Ad Wagemakers, Chris Verkade en Hans Bakkenist is te zien m.i.v donderdag 1 juni 2023 in “Ons Heem”, Julianalaan 5 te Sprang-Capelle.
De expositie omvat het inzichtelijk gemaakte tijdspad vanaf de eerste circulaire die de samenvoeging aankondigde tot en met de bouw van het nieuwe gemeentehuis van waaruit de nieuwe raad en B&W van Sprang-Capelle zijn gaan besturen.
Hiertoe zijn veel oude documenten gefotografeerd die worden getoond op de expositieborden.

Expositie geregisseerde samenvoeging01      Expositie geregisseerde samenvoeging03

De expositie is te zien tijdens de openingsuren van “Ons Heem” op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.