Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 10 april 2024 heeft Hans van den Burg officieel afscheid genomen als bestuurslid van de vereniging. Hij blijft wel een aantal vrijwilligerstaken uitvoeren zoals de ondersteuning bij het Bruggeske.

Hans van den Burg afscheidHans was aan het einde van zijn bestuurstermijn.

Hij is 10 jaar bestuurslid geweest en heeft in die periode veel voor de vereniging betekend. Hij is de gehele bestuursperiode penningmeester geweest ,twee jaar secretaris en heeft veel aandacht gegeven aan het opzetten van een digitaal systeem waarin objecten, foto’s en kaarten in opgeslagen werden.

Dit alles heeft er ook toe geleid dat het bestuur namens Brabants Heem voor Hans de zilveren draagspeld aangevraagd heeft. Deze speld kreeg Hans bij zijn afscheid ook opgespeld als blijk van waardering voor zijn inzet over de afgelopen jaren voor de heemkundevereniging.

De draagspeld werd uitgereikt door onze voorzitter tevens bestuurslid van Brabants Heem.