Geachte dames en heren, beste leden,

Hierbij wordt u hartelijk uitgenodigd voor bovenstaande lezing op
maandag 29 januari 2024. De lezing begint om 20.00 uur in de Vrijhoeve-zaal van het Cul-tureel Centrum Zidewinde, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle.

Het zit niet mee voor ex-burgemeester Nol Kleijngeld. Hij moet binnenkort weer geopereerd worden aan zijn knie. Dus is hij niet in staat om een lezing te geven. Maar we hebben een goede vervanger gevonden. De lezing van 14 oktober wordt nu op 29 januari gegeven.

De zuiderwaterlinie logoOnze voorvaderen voerden oorlogen met water als wapen. Om Holland te verdedigen creëerden zij een indrukwekkend stelsel van waterlinies. Kwam de vijand te dichtbij? Dan lieten zij het land onderlopen. Inundatie, noemen we die truc nu. Vestingbouwer Menno van Coehoorn verstond die kunst als de beste. Hij ontwierp eind 17deeeuw een indrukwekkend stelsel van aaneenge-sloten waterlinies met forten en schansen. Dat was de geboorte van de Zuiderfrontier, nu bekend als de Zuiderwaterlinie.

De Zuiderwaterlinie is de oudste, de langste en de meest gebruikte waterlinie van Nederland. De waterlinie loopt van Bergen op Zoom tot aan Grave. Ook Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik zijn onderdeel geweest van de Zuiderwaterlinie. Het is een unieke ketting van historische vestingsteden en hun ommeland, verbonden door het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met het water.

Nick Simonis is liniebouwcoördinator bij de Alliantie Zuiderwaterlinie. Dat is een samenwerkingsverband van 17 gemeenten, 3 waterschappen en de provincie Noord-Brabant.De zuiderwaterlinie
Tijdens zijn presentatie neemt Nick u op een luchtige manier mee in de geschiedenis van de Lage Landen, die ten grondslag ligt aan de verschillende elementen van de Zuiderwaterlinie. Naast een toelichting op de unieke manier van verdedigen, vertelt hij de verhalen bij de lijnen in het huidige landschap, waarmee het verleden tot leven komt. We leren beter te begrijpen waarom onze omgeving geworden is zoals deze nu is. Meer begrip van het verleden opent waar mogelijk ook de ogen voor de toekomst.
De Zuiderwaterlinie kent een lange geschiedenis van oorlogen en overstromingen. De linie heeft verschillende mensen zien komen en gaan, van stadhouders en koningen tot soldaten en gewone burgers. Er zijn vele perspectieven en spannende gebeurtenissen aan gerelateerd. Nick brengt deze tijdens zijn presentatie samen.
Laat je meevoeren langs de verhalen van de Zuiderwaterlinie.

Wij hopen u te ontmoeten op maandag 29 januari 2024.

Wim Konings, voorzitter
Hans van den Burg, secretaris a.i.