Sprang-Capelle en Waspik: Monumenten in duurzaamheid verenigd.

Op zaterdag 10 september 2022 vindt weer de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. Een dag waarop landelijk bijzondere aandacht wordt besteed aan de vele vaak historische monumenten en locaties die ons land rijk is.

Elk jaar wordt een thema verbonden aan de Open Monumentendag en dit jaar is dat “duurzaamheid”. Duurzaam in de zin van het behouden van oude gebouwen en locaties, het herstellen of renoveren van gebouwen met hergebruik van oude aanwezige materialen en behoud van de oorspronkelijke identiteit van een gebouw, maar ook een verantwoorde herbestemming van een gebouw of locatie.

De heemkundevereniging Sprang-Capelle en de heemkundekring Op ’t Goede Spoor Waspik hebben hun krachten gebundeld en gaan samen invulling geven aan deze dag. Zij doen dat door het organiseren van een fietstocht waarbij in beide dorpen aandacht wordt besteed aan gerenoveerde en herbestemde panden met als rode draad het Halve Zolenpad. Dit bekende fietspad is een sprekend voorbeeld van duurzaamheid. Voorheen vormde de Halve Zolenlijn als spoorlijn de verbinding tussen de diverse plaatsen aan die lijn, nu wordt die verbinding vorm gegeven door het fietspad. Een herbestemming van spoorlijn naar fietspad waarbij het oorspronkelijkekarakter overeind is gebleven.

Er kan worden gestart op vaste starttijden vanuit zowel het heemhuis in Waspik (Kerkstraat 30a)als het heemgebouw Ons Heem (Julianalaan 5) t.w. om 10.30 uur en om 13.30 uur. Nadat u de kleine expositie in het heemhuis in Waspik hebt bekeken, fietst u, gebruikmakend van een koptelefoon en begeleid door een gids langs Waspikse monumenten en locaties. De gerestaureerde molenromp aan de Benedenkerkstraat en de Nederlands Hervormde Kerk aan de Raadhuisstraat zijn open voor bezichtiging. Via het Halve Zolenpad wordt de tocht vervolgd door historisch Capelle waar u een kijkje kunt nemen bij de voormalige smederij aan de Nieuwevaart 22 en kunt genieten van de vele monumentale boerderijen aan de Nieuwvaart. U stopt bij het heemgebouw Ons Heem in Sprang-Capelle (Julianalaan 5) waar u een expositie over de Halve Zolenlijn kunt bekijken. Daarna vervolgt u de route met een andere gids en bezoekt u Sprang waar u de Nederlands Hervormde Kerk aan de Kerkstraat kunt bezoeken en de Molen DyeSprancke aan de Oudestraat 86. Vanuit het heemgebouw in Sprang-Capelle kunt u, zoals aangegeven vanaf 10.30 uur en 13.30 uur de omgekeerde route onder begeleiding van een gids fietsen in de richting van Waspik.

Mis deze Open Monumentendag niet en kom genieten van een inspirerende fietstocht die onze twee mooie dorpen in duurzaamheid verbindt. U bent van harte welkom in Waspik en Sprang-Capelle.