In Memoriam Wijnand Konings Erelid Heemkundevereniging

wijnand03zwartwitklein

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons erelid Wijnand Konings.


Wijnand stond aan de wieg van onze vereniging. Samen met de heren Van Prooijen en Rosenbrand nam hij het initiatief tot de oprichting van een heemkundevereniging. Al snel sloten anderen zich daarbij aan.
Hij was de drijvende kracht van de vereniging in die beginjaren. Zijn kennis van de plaatselijke geschiedenis was groot. Velen hebben daarvan gebruik gemaakt. Ook zijn verzameling foto’s en kaarten van ons dorp is indrukwekkend.
De waardering voor zijn activiteit als heemkundeman van ons dorp is uitgedrukt in het erelidmaatschap van onze vereniging. Door zijn kennis en inzet is onze vereniging uit kunnen groeien tot de prachtige vereniging die het nu is.
Wijnand heeft daarmee mede de basis gelegd voor behoud van de historische kennis over Sprang-Capelle.
Zijn slechte gehoor verhinderde hem om de laatste jaren bij activiteiten aanwezig te zijn.
Wij missen nu een van de grondleggers van onze vereniging.
Wij wensen de familie alle sterkte toe.

Wim Konings