Woensdagavond 11 oktober 2023 heeft heemkundevereniging Sprang-Capelle een mooi bedrag ontvangen van Rabo ClubSupport, een bedrag van € 1.342,57.
Wij bedanken Rabobank De Langstraat en alle stemmers voor hun bijdrage.

Cultuur
De Heemkundevereniging Sprang-Capelle heeft een sleutelpositie in het verzamelen en bewaren cultureel erfgoed van Sprang-Capelle. Wij schrijven hier boeken over, houden lezingen en exposities.
Onze collectie is te bezichtigingen in ons verenigingsgebouw "Ons Heem".

Ons doel
Wij willen een interactief informatiepakket voor de jeugd gaan ontwikkelen, om ook de jongeren kennis op te laten doen over de geschiedenis van hun directe woonomgeving..