Uit het Kostersluik van September 2020
Hartelijk dank voor uw reacties op de groepsfoto in het vorige Kostersluik. Wij hopen dat u weer lekker gepuzzeld hebt. Krijgen we nu veel reacties? Zeven personen hebben gereageerd, van wie twee met veel namen. Maar er blijven wel problemen bestaan wanneer verschillende personen met verschillende namen komen.

Maar dat kan natuurlijk ook niet anders met een foto uit 1947. Als u twijfelt aan 1947 dan formuleren wij dat anders: een foto van net na de Tweede Wereldoorlog.Het is een foto van de muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ uit Capelle.Maar als u onderstaande lijst bekijkt, ziet u hier en daar nog een vraagteken staan. Bekijk de foto nog eens goed en help ons dan aan de juiste naam bij
het betreffende nummer. Reageer gerust wanneer de naam verkeerd gespeld is.Een leuke reactie kwam van mevrouw Kooter-Cové. De muziekvereniging van de foto oefende een aantal jaren in het café van haar vader, ‘De Witte Brug’ op de hoek van de Nieuwevaart en de Poolsestraat. Voor die tijd kwamen zij bijeen in de lagere school van Capelle. Maar in de oorlog was de school zodanig beschadigd dat zij daar niet meer terechtkonden en daarom weken ze uit naar café ‘De Witte Brug’. De foto is volgens haar genomen
rond 1947 op het podium in de zaal van het café. Zo leerde zij veel leden kennen. Het vaandel werd ook bewaard door de familie Cové. Mevrouw Kroeze-Sterrenburg leverde de meeste namen. Haar vader staat ook op de foto. Ze had ook nog een aantal foto’s en een krantenknipsel van het 30-jarige jubileum van onderwijzer Van Nieuwenhuijzen en schonk die
aan onze vereniging.

77muziekvereniging Kunst na Arbeid uit Capelle

1 Adrie Rijken,2 Jo van der Galiën,3 Rien Christ,4 Wagemakers, tuinder ?,5 Johan Vos,6 Toon van der Schans,7 Adriaan Wagemakers ?,8 Leen Timmermans,9 Jo Vos,10 Willem Molengraaf
11 Sip Vos,12 Hendrik Mouthaan,13 Nico Rosenbrand, brandweerman,14 Snijders ?,15 Hannes Sterrenburg,16 Johan Rosenbrand,17 Rien Rosenbrand,18 Leen Christ ?,19 Han van der Schans
20 Rien Wervers,21 Gerrit van Baardwijk,22 Han Koenen uit het Wolfsnest,23 Anton of Henk Mouthaan, zoon van 12,24 Piet Sprangers,25 Albert Christ of Ad Molegraaf,26 Ad of Rien van Peer,27 Leen Cové,28 Wim de Bas, bestuurslid,29 Harrie Kommers, secretaris,30 Toon Kerst, voorzitter,31 Jos Dankers, dirigent uit Loon op Zand,32 Dokter Gerlach, beschermheer
33 Jan Kraak, bestuurslid,34 Piet Spuijbroek, bestuurslid,35 Tonie Wagemakers,36 Corrie Spuijbroek,37 Tonnie Sprangers,38 Hans Spuijbroek,39 Arend Rosenbrand,40 Dik Sprangers, zoon van 37