Cover of Joods onderduikers en moedige mensen
Category: Te Koop
Price: 17.50
Year: 2020
N° catalog: 900012

Review

Er is veel gepubliceerd over de bekende geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Sprang-Capelle. Over de Verzetsgroep André, de verzetsheld Jan de Rooij en niet te vergeten de Slag om Kapelsche veer. Echter van het moedige gedrag van inwoners, doodgewone mensen die met gevaar voor eigen leven gedurende langere tijd tientallen Joodse medeburgers onderdak boden, is tot op heden slechts een enkele geschiedenis bekend.

Piet Pruijssers heeft in zijn zoektocht de namen van 50 Joodse onderduikers gevonden en 20 Sprang-Capelse onderduikgevers in beeld gebracht. Met een aantal Joodse onderduikers, zowel uit Nederland als uit Israël, heeft hij persoonlijke gesprekken gevoerd of rechtstreeks mail contact gehad. Opmerkelijk is de rol van de jonge Capelse huisarts Joor Verheij en de gereformeerde dominee B.A. van Lummel, enige tijd hoofd van de LO, die in veel verhalen voorkomen. Hun namen worden vrijwel nooit genoemd in de lokale oorlogsgeschiedschrijving, terwijl zij in die jaren, als spin in het web, vele tientallen Joden direct of indirect het leven hebben gered. Ook gaat hij in de presentatie in op het feit dat antisemitisme van alle tijden is en hoe dat in de nazitijd heeft geleid tot een triest dieptepunt de Holocaust.

De vele indringende, persoonlijke verhalen en de foto’s maken een onbekend gebleven stuk oorlogsgeschiedenis zichtbaar. Deze presentatie laat zien dat gewone burgers in deze bijzondere omstandigheden het verschil maakten en zo levens redden.