Cover of Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog 11.b
Category: Geschiedenis
Year: 1985
N° catalog: 151660

Review

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
IN DE TWEEDE WERELDOORLOG
1939 -1945

Deel 11 b - NEDERLANDS-INDIË II
tweede helft

Hoofdstuk 7 - Uitgemergeld Indië
Hoofdstuk 8 - Krijgsgevangenen
Hoofdstuk 9 - Geïnterneerden
Hoofdstuk 10 - Indische Nederlanders onder druk
Hoofdstuk 11 - De aanloop tot de Republiek

Bijlage 1 - Datumlijst maart 1942-augustus 1945
Bijlage 2 - Afkortingen van de namen van organisaties en instellingen
Lijst van illustraties
Lijst van kaarten
Lijst van afkortingen, gebruikt in de voetnoten
Register