Cover of Het Halve Zolenlijntje 
Category: Geschiedenis
ISBN: 978 90 5345 426 8
Year: 2011
N° catalog: 150778

Review

De Langstraatspoorlijn van Lage Zwaluwe naar ’s-Hertogenbosch 1866-2011.
In de Noord-Brabantse streek de Langstraat, het gebied tussen Lage Zwaluwe en ’s-Hertogenbosch, lag van 1886 tot en met 1972 een spoorlijn voor personen- en goederen vervoer. Deze spoorlijn had de naam Langstraatspoorlijn, maar werd in de volksmond ook wel ’t Halvezolenlijntje genoemd. In 1886 werd begonnen met de aanleg van de spoorlijn tussen Lage Zwaluwe en ’s-Hertogenbosch. In 1890 werd het gehele traject geopend. De laatste trein voor personen reed op 31 juli 1950. Daarna zou de spoorlijn tot 1970 enkel nog voor goederen vervoer worden gebruikt. In een drietal hoofdstukken wordt de geschiedenis van de spoorlijn beschreven: de besluitvorming, de aanleg, de bouw, het gebruik, het verval, de restauratie en het nieuwe gebruik. In de kaderteksten en interviews komen historische en persoonlijke achtergronden tot leven zoals het belang van de spoorweg voor de schoenenindustrie in Waalwijk, het dagelijks leven rondom het spoor, de ongelukken in Vlijmen, maar bijvoorbeeld ook het huidige recreatieve gebruik van het oude spoortracé.
Het Halvezolenlijntje kende vier spoorbruggen. Nadat de spoorlijn niet meer in gebruik was raakten deze bruggen in verval. Onder andere de Stichting Federatie Behoudt de Langstraat Spoorbruggen heeft veel werk verzet om dit industrieel erfgoed te behouden. Hun werk resulteerde in de restauratie van de Waalwijkse Spoorbrug, de Moerputtenbrug en de Venkantbrug. Ook voor de enig draaiende spoorbrug die het lijntje rijk was, de Dongebrug, zijn momenteel restauratieplannen. Inmiddels zijn vele delen van het Halvezolenlijntje toegankelijk gemaakt voor recreatie. Zo zijn er fiets- en wandelpaden gemaakt van het oude spoortracé, is het Halvezolenpark het langste park van Nederland en kan iedereen genieten van de unieke combinatie van industrieel erfgoed en fraai natuurlandschap in de Moerputten. Verder is er ook jaarlijks de wandeltocht de ‘80 van de Langstraat’ over verschillende delen van het spoor.
Deze uitgave is het eerste boek over de Brabantse spoorlijn dat verder gaat dan een technische en architectonische beschrijving. Ook de geschiedenis van de lijn, persoonlijke verhalen, hedendaagse reddingsacties en de omliggende natuur komen aan de orde. Prachtig historisch beeldmateriaal, afgewisseld met kleurrijke natuur- en landschapsfoto’s illustreren dit informatieve en toegankelijke boek over een belangrijke, maar haast vergeten spoorlijn in Nederland.