Cover of Honderd jaar Bergsche Maas
Category: Geschiedenis
ISBN: 9073187508
Year: 2004
N┬░ catalog: 150607

Het is precies een eeuw geleden dat een gigantisch waterstaatkundig werk, de scheiding van Maas en Waal, is afgesloten met de opening van de Bergsche Maas op 18 augustus 1904 door koningin Wilhelmina. Met de totstandkoming van dit ambitieuze werk zijn Maas en Waal beteugeld en komt er voorlopig een einde aan de wateroverlast in grote delen van de provincies Noord-Brabant en Gelderland.

Review

Over het hoe en waarom gaat dit boek. Een uniek document, waarin een eeuw Bergsche Maas wordt vastgelegd. Uitvoerig geïllustreerd, met circa 400 illustratie; niet alleen foto's uit een tijd die al lang niet meer de onze is en die over het algemeen niet eerder zijn gepubliceerd, maar ook met foto's van vandaag, door Frans Jansen en Martin Kers. Tom van der Aalst, streekarchivaris van het Land van Heusden en Altena, en Piet de Jongh uit Waalwijk, auteur van diverse boeken over natuur en cultuur en docent, beschrijven de geschiedenis, de huidige situatie en kijken naar de toekomst.

Het verhaal wordt verteld van een gegraven rivier en de unieke bouw van een brug over land. Het verhaal van mensen die van elkaar gescheiden worden door deze nieuwe rivier en het herstel van de gemeenschap ervan. Een waterbouwkundig project dat kan worden vergeleken met de Deltawerken.

Niet alleen de laatste honderd jaar worden beschreven, ook de eeuwenlange strijd tegen een element dat zowel een vriend als een vijand is. Het is ook gericht op de toekomst, want, zoals in 1995 is gebleken, blijft de dreiging van het water voortdurend aanwezig. Ruimte voor de rivier is de nieuwe benadering van de waterproblematiek in een tijd van veranderingen in het klimaat en de daardoor veroorzaakte hoge waterstanden. Veel aandacht is er ook voor de unieke natuur en het behoud ervan.

Ondanks een eeuw kunstmatige scheiding weten de mensen in de langstraat en het Land van Heusden en Altena zich nog altijd verbonden met elkaar. De brug bij Heusden vormt de vaste oeververbinding vanaf 1904, later gevolgd door de brug bij Keizersveer. Veren onderhouden de gemeenschap tussen Dussen en Capelle, Drongelen en Waalwijk en Herpt met Berne.