Cover of Opstand in Brabant
Category: Geschiedenis
Year: 1943
N° catalog: 150621

Review

Het boek "Opstand in Brabant" van Jacques Rudolf Willem Sinninghe gaat over de opstand van de Brabantse boeren tegen de gevestigde orde in de jaren 80 van de 18e eeuw. In deze periode was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in een politieke crisis beland, waarin de macht van de adel en de steden steeds verder werd uitgebreid ten koste van de boeren.

De Brabantse boeren kwamen in opstand tegen deze ontwikkelingen en eisten meer politieke en economische rechten. De opstand leidde uiteindelijk tot een gewapend conflict tussen de boeren en de autoriteiten, dat bekend is geworden als de Boerenkrijg.

Het boek beschrijft de achtergronden en oorzaken van de opstand, de gebeurtenissen tijdens de Boerenkrijg en de gevolgen van de opstand voor de politieke ontwikkelingen in de regio en in Nederland als geheel. Het biedt daarmee een interessante kijk op een belangrijke periode in de geschiedenis van Brabant en van Nederland.