Cover of Geschiedenis van Noort-Brabant 3
Category: Geschiedenis
ISBN: 90 5352 219 0
Year: 1996
N° catalog: 150702

Review

Deel 1: 1796-1890 Traditie en modernisering / Deel 2: 1890-1945 Emancipatie en industrialisatie / Deel 3: 1945-1996 Dynamiek en expansie. / In 1996 viert de provincie Noord-Brabant haar tweehonderdjarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan verschijnt in maart 1996 het eerste deel van de driedelige uitgave Geschiedenis van Noord-Brabant. Zesendertig auteurs onder wie historici, economen, sociologen, juristen, ingenieurs, neerlandici, geografen en demografen schrijven vanuit hun wetenschappelijke achtergrond een deel van die geschiedenis. De delen behandelen achtereenvolgens de periodes 1796-1890 (traditie en modernisering), 1890-1945 (emancipatie en industrialisering) en 1945-1996 (dynamiek en expansie).