Cover of De Overdiepse Polder
Category: Geschiedenis
Year: 2011
N° catalog: 150709

Review

De Overdiepse polder, 750 jaar geschiedenis van een polder in de delta.
In het boek vertelt een collectief van auteurs hoe de eerste pioniers zich in de twaalfde eeuw vestigden op de zuidelijke oeverwallen van de Maas.

Sinds jaar en dag hebben wij een haat/liefde verhouding met het water. Waar het water aan de ene kant als zeer nuttig ervaren wordt, denk maar aan de drinkwater voorziening, vormt het anderzijds soms een bedreiging bij overstromingsgevaar vanwege hoge waterstanden. Boeren zijn al eeuwen lang in de weer geweest met het tegenhouden en afvoeren van water. Waterschappen ontstaan en delen jaren lang de lakens uit. Gaande weg ontstaat er een ander beeld rond de waterbeheersing. Niet langer is het water lastig, het is nuttig en dient zo lang mogelijk vastgehouden te worden Water moet meer ruimte krijgen. Hiermee veranderen ook de taken van de waterschappen; niet meer een organisatie van en voor boeren maar ook voor burgers en recreanten.

We beschermen ons in Nederland eeuwenlang tegen hoogwater door dijken te bouwen en te versterken. In 2002 besloot het kabinet dat het anders moest. In plaats van de rivieren vast te leggen tussen steeds hogere dijken, krijgen ze nu de ruimte. Het programma ‘Ruimte voor de rivier’ werd opgesteld. Een enorm project met verstrekkende gevolgen. Het Terpenplan Overdiepse Polder is een van de projecten dat in dit kader gerealiseerd wordt, een maatregel ter voorkoming van overstromingen.

Onlangs is door het Waterschap De Brabantse Delta het startsein gegeven voor de uitvoering van het Rivierverruimingsproject Overdiepse Polder. In de polder wordt de bestaande dijk aan de Bergsche Maas verlaagd en een nieuwe dijk langs het Oude Maasje aangelegd. Hierdoor kan bij hoog water het rivierwater door de polder stromen. Om te voorkomen dat hierdoor het agrarisch gebruik van het gebied onmogelijk zou worden hebben inwoners en ondernemers zelf het Terpenplan bedacht. Bestaande boerderijen en agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt en op negen terpen bouwen de boeren die blijven zelf een nieuw bedrijf.

Deze ingrijpende gebeurtenis was voor de redactie van de Heemkundekring ‘Op ’t Goede Spoor’ aanleiding om eens diep in de historie van de polder te duiken en hier een Themanummer aan te wijden.

Tags: Langstraat