Cover of Waar de klok stilstaat
Category: Overige
ISBN: 90-9004114-1
Year: 1991
N° catalog: 150638

Review

75 jaar veiling De Langstraat 1916-1991

„Tot in de jaren zestig was Sprang-Capelle het belangrijkste tuinbouwgebied voor de veiling in Drunen. De bedrijven, met onder plat glas de teelt van sla, bospeen, witte komkommers, meloenen, pronkbonen en spitskool, waren een voorbeeld voor die in heel Brabant en Limburg. In Capelle en Waspik zaten de tuinders".

Dat vertelt Jos Merkx, de schrijver van het boek "Waar de klok stilstaat" (met de klok wordt een afmijntoestel bedoeld op de veiling). De uitgave verscheen bij de viering van het 75jarig bestaan van de tuinbouwveiling De Langstraat in Drunen. Sinds 1 januari vormt de Drunense veiling een afdeling van de RBT (de Rooms-katholieke Baroniese Tuinbouwvereniging) in Breda.

De veilingvereniging begon in 1916 met het veilen in een kolenloods van de Spoorwegen bij het station in Drunen. De vereniging had in die beginperiode de concurrentie van de veilingen in Vlijmen en Den Bosch. Daar kwam bij dat Waalwijk zinde op het stichten van een eigen veiling en dat Capelle in mei 1919 besloot een afdeling op te richten van de veiling in Den Bosch. In juni van dat jaar werd in Capelle voor het eerst geveild.Maar een lang leven was die afdeling niet beschoren. Merkx: „De aanvoer was zo onregelmatig, dat niet voldoende kopers kwamen om de prijs te kunnen maken. Bovendien waren lang niet alle kwekers uit Capelle het eens met de keuze van Den Bosch en bleven Drunen trouw. Toen de tuinders uit Waspik zich weer op Drunen oriënteerden en die uit ''s Gravenmoer voor Breda kozen, moest Capelle het vervoer naar Den Bosch ter hand nemen".

In Sprang-Capelle en Waspik begon al bij de eeuwwisseling de tuinbouw op te komen. Volgens Merkx zijn echter in de jaren na de oorlog in Sprang-Capelle veel tuinders met hun bedrijf gestopt: ze hadden geen opvolger of konden niet uitbreiden. Opmerkelijk is het dat het aantal tuinbouwbedrijven in de westelijke Langstraat vanaf 1945 is gedaald van honderd tot ongeveer dertig.