G.J. Rehm


Publication by same author

Cover of Namenklapper op het N.H. doopregister van Capelle

Namenklapper op het N.H. doopregister van Capelle

Year: 1990
Fonetisch - alfabetische namenklapper op het N.H. - doopregister van Capelle 1693-1750 {convertform