De heemkundevereniging heeft de mogelijkheden om haar te ondersteunen uitgebreid

Voor bedrijven,ondernemers en geïnteresseerden heeft de heemkundevereniging de mogelijkheid geopend om de vereniging op een andere wijze te helpen haar doelstellingen te bereiken.

De vereniging verwelkomt graag nieuwe vrienden die de vereniging een warm hart toedragen, maar niet direct lid willen worden of met een advertentie in het Bruggeske willen staan. We hebben daarvoor de mogelijkheid geopend om vriend van de vereniging te worden.

Als Vriend van Heemkundevereniging Sprang-Capelle steunt u haar doelstellingen om het historisch erfgoed te bewaken en te bewaren. Bovendien helpt u ons om de geschiedenis van het dorp Sprang-Capelle voor inwoners en andere geïnteresseerden beschikbaar te maken.
Heemkundevereniging Sprang-Capelle doet dit onder andere door het inventariseren en beschikbaar stellen van historische informatie, het uitgeven van het tijdschrift Kostersluik en het Bruggeske, het organiseren van activiteiten en lezingen, het zichtbaar maken van historische elementen in het dorp, het beschermen van historisch waardevolle objecten en het ondersteunen van (basis)scholen en verenigingen op het gebied van lokale geschiedenis.
Met uw bijdrage kunnen wij deze activiteiten verder uitbouwen. Ondernemingen en ondernemers kunnen hierbij gebruik maken van de ANBI-regeling. 

Meer informatie