De Heemkundevereniging Sprang-Capelle is een CULTURELE ANBI.

Dit betekent dat een gift aan de vereniging voor 125% afgetrokken mag worden van de inkomstenbelasting. Bedrijven mogen zelfs 150% aftrekken !

 

RSIN:

Ons fiscaalnummer is 005880555

DOEL:

Het doel van onze vereniging is het bevorderen van belangstelling voor en de kennis van eigen plaats, streek en bevolking, alsmede het beschermen van waardevolle overblijfselen. Het bestuur stimuleert en faciliteert de werkgroepen om onderzoek te verrichten en hierover te publiceren. Verder onderhoudt het de contacten met overheden en andere soortgelijke organisaties.

BELONINGSBELEID:

Het bestuur en de werkgroepen bestaan volledig uit vrijwilligers, die geen vergoeding ontvangen.

Onkosten kunnen gedeclareerd worden
BELEIDSPLAN:
Hoofdlijnen beleidsplan:

 • Heemkunde is de kennis van de eigen woonomgeving -Sprang-Capelle- vanuit zoveel mogelijk gezichtspunten en alles wat daarmee samenhangt.
 • Het vastleggen en uitdragen van de heemkunde en het behoud van het Sprang-Capelle‚Äôs eigen en cultuurhistorisch erfgoed zien wij als onze belangrijkste taak. Alles met het doel om de gemeenschapszin van ons dorp te bevorderen.
 • Het beleid van de vereniging is erop gericht om de inwoners van Sprang-Capelle en omgeving bewust te maken van onze lokale historie en ons cultureel erfgoed.
 • Dit beleid dragen we uit via onze uitgaven van het Kostersluik, Het Bruggeske en andere publicaties.
 • Verder organiseren we lezingen, excursies en tentoonstellingen over historische feiten en aan heemkunde gerelateerde wetenswaardige onderwerpen.
 • Wij stimuleren, enthousiasmeren, en faciliteren vrijwilligers die onderzoek doen.
 • Wij werken aan een waarderingsbeleid voor onze vrijwilligers
 • Met name willen we de jeugd bij dit alles betrekken.
 • De functie van onze vereniging moet voorzien in de behoefte van onze doelgroep.
 • Wekelijks is er een inloopmiddag waarbij leden en niet-leden gezamenlijk aan projecten kunnen werken.
 • Wij werken ook samen met de buur-heemkundekringen en Brabants Heem.
 • Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning.
 • Wij voeren een gedegen financieel beleid.
ADRESGEGEVENS:

Verenigingsgebouw 'Ons Heem'

Julianalaan 5
5161 BA Sprang-Capelle
Secretariaat:

Schoolstraat 20

5161 ZD Sprang-Capelle


FINANCIEEL OVERZICHT: