Cover of Houdt dat gij hebt
Category: Kerk
ISBN: 978-90-9025910-9
Year: 2010
N° catalog: 150737

Review

400 jaar Hervormd Sprang.
Ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de gemeente is dit bijzondere boek "Houdt dat gij hebt" verschenen. Het vertelt over de geschiedenis van de hervormde gemeente van Sprang en bevat veel unieke foto's.
Alle facetten van het gemeenteleven komen aan bod: de predikanten, de armenzorg, het begraven in en rondom de kerk, het verenigingsleven, de koster, het kerkblad en de zondagsschool. Enkele interessante onderwerpen of personen worden nader belicht, zoals de eerste predikant ds. Hanecop, de Afscheiding en Doleantie, de zitplaatsen in de kerk, verzetsheld Jan de Rooy, de brand in de kerk, enz.

Het fraaie kerkgebouw wordt niet vergeten, de zeldzame secco?s worden toegelicht, evenals de bijzondere avondmaalstafel vol symboliek, de geschiedenis van het orgel en alle veranderingen in het kerkgebouw in de loop der jaren. Boeiend is de wandeling door het gebouw van voor de restauratie en de functie van de toren en consistorie door de eeuwen heen: als plaats voor gevangenen en rechtspraak, als seinpost in de Franse tijd, als stalling voor de rouwkoets, als standplaats voor de dorpsomroeper (koster).

Kortom een compleet naslagwerk van deze hervormde gemeente in het Brabantse land. De titel duidt op de woorden van het kerkzegel, die met de viering van het 400-jarig jubileum centraal stonden.