Publicaties van studies, wetenswaardigheden, enz. betreffende de geschiedenis van onze plaats en onze streek, zijn zeer welkom. Zij kunnen worden ingezonden aan de voorzitter van de redactie, De redactie behoudt zich het recht voor artikelen, die inbreuk maken op de persoonlijke levensfeer of discriminerende tendensen bevatten, te weigeren of op onderdelen te herschrijven.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons contactformulier